with Brak komentarzy
 
      Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kwoty kredytu w umownych terminach płatności.
W przypadku kredytów hipotecznych posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem koniecznym uzyskania kredytu. Każdy bank indywidualnie ustala zasady liczenia zdolności kredytowej.
      To w jaki sposób dany bank podchodzi do kwestii zdolności kredytowej wynika z jego podejścia do ryzyka. Im bank jest bardziej liberalny w kwestii ryzyka, tym mniej restrykcyjne są zasady liczenia zdolności kredytowej. Tylko doświadczony pośrednik finansowy, skieruje wniosek kredytowy do banku dopasowanego do indywidualnej zdolności kredytowej klienta.
      Dlatego szukając oferty kredytowej u pośrednika warto o tym pomyśleć.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynniki, które są brane pod uwagę w badaniu zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym:
- źródło dochodów- musi być legalne i udokumentowane, należą do nich:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony (ulubione źródło dochodu banków),
  • własna działalność gospodarcza (KPIR, ryczałt, karta podatkowa),
  • umowa zlecenie, umowa o dzieło, najem nieruchomości, renta i emerytura.
    W niektórych bankach jako źródła dochodu akceptowane są również : urlop macierzyński, premie, prowizje, nadgodziny, dochody marynarzy, dochody z działalności rolniczej, umowy agencyjne, kontrakty (np. trenera czy sportowca), mianowanie, powołanie, oraz dochody kapitałowe (odsetki, dywidendy).
    Banki nie honorują co do zasady: alimentów, stypendiów, 500+, diet, dodatków celowych (np. na pranie odzieży roboczej).
- wiek kredytobiorcy lub kredytobiorców (o kredyt może się ubiegać więcej niż jeden wnioskujący) Minimalny wiek to 18 lat. Maksymalny dotyczy okresu, w którym kredytobiorca powinien całkowicie spłacić swoje zadłużenie – np. jeżeli bank ustala, że maksymalny wiek spłacającego zadłużenie wynosi 70 lat, oznacza że kredytobiorca powinien spłacić ostatnią ratę najpóźniej w dniu przypadającym na jego 70 urodziny.
- wysokość dochodów- wysokość raty nie może przekroczyć połowy miesięcznych dochodów netto (warunek dla osoby fizycznej)
- okres na jaki zostanie zaciągnięty kredyt- długość okresu kredytowania nie może być dłuższa niż 35 lat oraz nie może trwać dłużej niż do osiągnięcia przez najstarszego kredytobiorcę 70 lat.
- regularność spłat dotychczasowych zobowiązań czyli dobra historia kredytowa w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz otrzymać bez problemu kredyt, ważne, aby spłacać swoje zobowiązania regularnie. Liczą się te obecnie posiadane oraz te już zamknięte.
- liczba osób w gospodarstwie domowym
- waluta w jakiej wnioskodawca chce wziąć kredyt oraz w jakiej zarabia
- rodzaj kredytowanej działalności
      Wymienione powyżej czynniki wpływające na zdolność są tymi najważniejszymi. Jednak bardzo istotne znaczenie podczas procesowania wniosku kredytowego ma również, oprócz standardowych wskaźników bankowych, podejście, kreatywność i twórcza postawa analityka. Analitycy są tylko ludźmi i nie zawsze widzą w dokumentach wszystko z taką jasnością, jak sam zainteresowany kredytobiorca. Z tego powodu zdolność kredytowa dla tego samego klienta banku, policzona przez kilku różnych analityków może się różnić. Dlatego bardzo ważna jest współpraca z doświadczonym pośrednikiem kredytowym. Dla naszych Klientów staramy się o maksymalnie najwyższą zdolność kredytową.
      Zachęcamy do indywidualnych konsultacji z nami, nasze wieloletnie doświadczeniu pozwoli podjąć słuszną decyzja w sprawach kredytowych i około kredytowych.
Pamiętaj, za nasze usługi nie pobieramy prowizji, wynagradza nas bank !